Uredniški odbor

Romana Bešter (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Sara Brezigar (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Milan Bufon (Science and Research Centre, Slovenia / Znanstveno raziskovalno središče, Slovenija),
Sean Byrne (University of Manitoba, Canada / Univerza v Manitobi, Kanada),
Jadranka Čačić-Kumpes (University of Zadar, Croatia / Univerza v Zadru, Hrvaška),
Fernand De Varennes (University of Moncton, Canada / Univerza v Monctonu, Kanada),
Rainer Hofmann (University of Frankfurt, Germany / Univerza v Frankfurtu, Nemčija),
Boris Jesih (Institute for Ethnic Studies, Slovenia; Consulate General of the Republic of Slovenia in Szentgotthard / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija; Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru),
Will Kymlicka (Queen’s University, Canada / Univerza Queen’s, Kanada),
Avguštin Malle (Slovenian Scientific Institute, Austria / Slovenski znanstveni inštitut, Avstrija),
Mojca Medvešek (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Joseph Marko (University of Graz, Austria; European Academy Bozen, Italy / Univerza v Gradcu, Avstrija; Evropska akademija v Bocnu, Italija),
Francesco Palermo (University of Verona; European Academy Bozen, Italy / Univerza v Veroni; Evropska akademija v Bocnu, Italija),
Srdja Pavlović (University of Alberta, Canada / Univerza v Alberti, Kanada),
Janez Pirc (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Tom Priestly (University of Alberta, Canada / Univerza Alberta, Kanada),
Albert Reiterer (University of Vienna, Austria / Univerza na Dunaju, Avstrija),
Barbara Riman (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Petra Roter (University of Ljubljana, Slovenia / Univerza v Ljubljani, Slovenija),
Sherrill Stroschein (University of Oxford, U.K. / Univerza v Oxfordu, V.B.),
Patrick Thornberry (Keele University; Oxford University, U.K. / Univerza v Keeleju; Univerza v Oxfordu, V.B.),
Zaira Vidau (Slovene Research Institute, Italia / Slovenski raziskovalni inštitut, Italija)
Vladimir Wakounig (University of Klagenfurt, Austria / Univerza v Celovcu, Avstrija),
Colin Williams (Cardiff University, U.K. / Univerza v Cardiffu, V.B),
Daniel Wutti (University of Klagenfurt, Austria / Univerza v Celovcu, Avstrija),
Sabina Zorčič (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija),
Jernej Zupančič (University of Ljubljana, Slovenia / Univerza v Ljubljani, Slovenija),
Mitja Žagar (Institute for Ethnic Studies, Slovenia / Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija).