Povabilo k oddaji člankov

Revija Razprave in gradivo, revija za narodnostna vprašanja vabi k oddaji znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na področje etničnih študij, študij nacionalizma, varstva manjšin, migracij in multikulturalizma za naslednjo številko, ki bo izšla junija 2020.

Rok za oddajo: Februar 2020.

Uredniki sprejemajo članke s področja etničnih in manjšinskih študij s posebnim poudarkom na rasnih in etničnih odnosih, etnični identiteti, nacionalizmu, ksenofobiji, zaščiti (etničnih, narodnih, jezikovnih, verskih in drugih) manjšin, migracijah, multikulturalizmu in podobni tematiki. Še posebej zaželene so razprave o etničnih in manjšinskih vprašanjih v tako imenovani alpsko-jadransko-panonski regiji, kakor tudi vse komparativne študije, ki vključujejo – deloma ali v celoti – to geografsko območje, ki obsega Alpe, zaledje vzhodnega Jadrana in panonsko nižino. V tehničnem smislu je to območje, ki obsega države Albanijo, Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Republiko Češko, Italijo, Nemčijo (posebej južni del), Madžarsko, Kosovo, Črno goro, Romunijo, Srbijo, Slovaško in Slovenijo. Zanimivi sta lahko tudi Makedonija in Bolgarija.

Oddaj članek