Oddaj članek

Preden oddajate članek si, prosim, preberite navodila za avtorje.

Najprej naložite naslovno stran. Wordova datoteka naj zajema:
1) Naslov članka.
2) Ime in priimek vseh avtorjev, z inštitucijami, pri katerih so zaposleni, naslovi (inštitucij) in kontaktnimi podatki (telefon, e-pošta avtorja). Vsi podatki razen telefonskih številk bodo objavljeni v reviji.
3) Življenjepis za objavo v reviji (v slovenskem in angleškem jeziku). Življenjepis naj bo za vsakega avtorja dolg 5–10 vrstic, naj bo v stavkih (ne alinejah) in naj predstavlja smiseln odstavek (ali dva).Nobena datoteka ni izbrana

Naložite, prosim, povzetke v slovenskem in angleškem jeziku s ključnimi besedami (3 – 7) in naslovom članka.

Pozor: povzetek, ključne besede in naslov članka v vsakem jeziku ne smejo presegati 1.100 znakov s presledki. Wordov dokument mora biti ekvivalenten prvi strani Šablone za rokopis.Nobena datoteka ni izbrana

Naložite, prosim, Wordov dokument s povzetkom, ključnimi besedami in besedilom članka v slovenščini (brez imena avtorja). Pred tem še preverite, da ste ga oblikovali v skladu z navodili za avtorje, v nasprotnem primeru bo članek vrnjen v popravilo še pred recenzijskim postopkom.

Pozor: predvidena dolžina člankov (brez povzetka in ključnih besed) v reviji Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja je med 30,000 in 45,000 znaki s presledki. Objava daljših člankov je možna samo na podlagi presoje uredništva.Nobena datoteka ni izbrana

Če članek vsebuje tabele, grafe ali slike, jih, prosim, naložite:

POZOR: Biti morajo v črno beli tehniki in v skladu s standardnimi načini računalniškega oblikovanja.Nobena datoteka ni izbrana


Nobena datoteka ni izbrana


Nobena datoteka ni izbrana


Nobena datoteka ni izbrana


Nobena datoteka ni izbrana
Najlepša hvala, da ste se odločili oddati članke pri naši reviji. Vaš članek bomo pregledali in vas obvestili po e-pošti o nadaljnjih korakih. Če se ne oglasimo v naslednjih 8 dneh, nas kontaktirajte na elektronski naslov editortd@guest.arnes.si.

Lep pozdrav,
dr. Sabina Zorčič,
odgovorna urednica