Živimo v mnogonacionalni državi - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Živimo v mnogonacionalni državi

Avtor: Drobiževa, Leokadija

Ključne besede: SZ, mednacionalni odnosi, kulturni pluralizem

Povzetek: Avtorica v sestavku predstavi večnacionalno sovjetsko družbo. Ugotavlja, da stopajo v SZ v Ospredje nacije, ki v preteklosti niso bile v ospredju. V državi prevladuje naklonjenost do enakopravnosti v mednacionalnih odnosih.