Zaštita manjina putem bilateralnih međunarodnih sporazuma - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 43

Zaštita manjina putem bilateralnih međunarodnih sporazuma

Avtor: Krivokapić, Boris

Ključne besede: manjšine, zaščita manjšin, mednarodni sporazumi