Zaključki skupne seje izvršnih odborov Slovenske kulturne gospodarske zveze in Unione degli Italiani dell' Istria e di Fiume (Unije Italijanov za Istro in Reko). - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 4, 5

Zaključki skupne seje izvršnih odborov Slovenske kulturne gospodarske zveze in Unione degli Italiani dell’ Istria e di Fiume (Unije Italijanov za Istro in Reko).

Avtor: