Zadarski Arbanasi: integracija, asimilacija, identitet – od doseljenja do početka 21. stoljeća - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 82

Zadarski Arbanasi: integracija, asimilacija, identitet – od doseljenja do početka 21. stoljeća

Avtor: Dragutin Babić, Šenol Selimović

Ključne besede: Arbanasi, Zadar, integracija, asimilacija, identiteta

Povzetek: Prispevek analizira procese asimilacije in integracije na primeru Zadrskih Arbanasov. Ti pridejo z območja Skadrskega jezera in nekdanje Turške Albanije na območje Zadra in njegove okolice sredi 18. stoletja. V empirični raziskavi leta 2014 v Zadru je sodelovalo 20 Arbanasov (12 žensk in 8 moških) v starosti med 38 in 87 leti. Po prihodu v novo domovino so bili v kontaktu s Hrvati in Italijani zaradi manjše številčnosti postopno podvrženi procesom asimilacije. Danes se Arbanasi opredeljujejo predvsem kot Hrvati in v zelo manjhnem delu kot Italijani, zato jih lahko upravičeno smatramo kot subnacionalno skupnost. V raziskavi smo Arbanase povprašali v zvezi s prihodom njihovih prednikov in vsebino kolektivnega spomina, ki čuva tisto, čemur sami Arbanasi pravijo duh arbanaštva.