Vzroki in razvoj poljedelskega zaposlovanja med porabskimi Slovenci na Madžarskem - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 26, 27

Vzroki in razvoj poljedelskega zaposlovanja med porabskimi Slovenci na Madžarskem

Avtor: Munda Hirnök, Katalin

Ključne besede: Porabje, Slovenci, družbeno ekonomski položaj, zaposlovanje, kmetijstvo