Vzgoja in izobraževanje pripadnikov narodnih skupnosti - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 24

Vzgoja in izobraževanje pripadnikov narodnih skupnosti

Avtor: Laszlo, Gönc

Ključne besede: narodne manjšine, vzgoja, izobraževanje, Slovenija, Italijani, Madžari