Vrednotenje uspešnosti jezikovnih politik in jezikovnih pobud za rabo valižanskega jezika v Walesu - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 77

Vrednotenje uspešnosti jezikovnih politik in jezikovnih pobud za rabo valižanskega jezika v Walesu

Avtor: Gale, Špela

Ključne besede: Wales, manjšine, jezikovna zakonodaja, jezikovna politika, promocija manjšinskega jezika, družbena raba jezika, valižanski jezik

Povzetek: Urejanje področja manjšinske zaščite se je v Evropi pogosto razvijalo v negotovem zgodovinskem okviru. Močna evropska regionalna gibanja so s poudarjanjem vrednosti regionalnih, jezikovnih in družbenih posebnosti evropskih perifernih skupnosti zaznamovala sredino 60. let prejšnjega stoletja. Wales predstavlja danes uradno dvojezično regijo, za katero sta značilni enojezična večinska in dvojezična manjšinska skupnost in ki predstavlja pester laboratorij inovativnih jezikovnih praks in strateško premišljenih jezikovnih pobud, zasnovanih na celovitih družbenih mrežah (sistemu mreženja). Na osnovi analize primarnih in sekundarnih podatkovnih virov ter dodatnega terenskega raziskovanja smo poskušali povzeti vrednotenje uspešnosti jezikovnih politik in izbranih jezikovnih pobud ter med njimi poiskati primere, ki so bili z vidika sprememb razširjenosti rabe jezika inovativni in učinkoviti.