Vprašanja sodelovanja raziskovalcev zunaj meja Republike Slovenije z raziskovalci in raziskovalnimi inštituti v Sloveniji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 55

Vprašanja sodelovanja raziskovalcev zunaj meja Republike Slovenije z raziskovalci in raziskovalnimi inštituti v Sloveniji

Avtor: Malle, Avguštin

Ključne besede: Slovenija, slovenska manjšina, raziskovalci, raziskovalni inštituti, raziskave, Avstrija, Madžarska, Italija