Vprašanja okrog interpretacije rezultatov jugoslovanskega popisa prebivalstva po narodnosti leta 1981 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Vprašanja okrog interpretacije rezultatov jugoslovanskega popisa prebivalstva po narodnosti leta 1981

Avtor: Genorio, Rado, Klemenčič, Vladimir, Stergar, Aleš

Povzetek: Namen prispevka je izpostaviti nekatera vprašanja okrog interpretacije rezultatov jugoslovanskega popisa prebivalstva po narodnosti leta 1981. Temeljna ugotovitev je, da sorazmerno velikih sprememb v narodnostni sestavi v primerjavi s predhodnim popisom leta 1971 ne gre pripisovati zgolj dinamiki razvoja posameznih jugoslovanskih narodov in narodnosti v zadnjem desetletju, temveč predvsem metodologiji popisa s prevelikim številom kategorij — zlasti v okviru skupine narodnostno neopredeljenih. To je omogočilo, da se je znatno število prebivalstva identificiralo za "Jugoslovane", kar pa nima z narodnostno pripadnostjo nikakršne zveze. Število le-teh se je zlasti povečalo v narodnostno heterogenlh območjih Jugoslavije.