Vloga slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO pri politični participaciji Slovencev v Italiji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 84

Vloga slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO pri politični participaciji Slovencev v Italiji

DOI: 10.36144/RiG84.jun20.131-148

Avtor: Sara Brezigar, Zaira Vidau

Ključne besede: krovna organizacija, SKGZ, SSO, politična participacija, Slovenci v Italiji

Povzetek: V prispevku je predstavljen razmislek o vlogi slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO pri politični participaciji Slovencev v Italiji. Na osnovi teoretičnih virov avtorici izpostavljata pomembne vidike koristnosti obstoja krovnih organizacij kot mehanizma politične participacije narodnih manjšin. Na osnovi izsledkov empirične raziskave o predstavništvu in organiziranosti slovenske skupnosti v Italiji pa predstavita ključne dileme, s katerimi se soočata SKGZ in SSO pri svojem delovanju, predvsem na področjih reprezentativnosti, procesov odločanja (in organiziranosti) ter vodenja (in z njim povezanega načina delovanja krovnih organizacij), in razmišljata o možnih rešitvah.