Vloga romskih pomočnikov v Sloveniji pri vključevanju romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 76

Vloga romskih pomočnikov v Sloveniji pri vključevanju romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja

Avtor: Bešter, Romana and Medvešek, Mojca and Pirc, Janez

Ključne besede: Slovenija, romski pomočniki, vzgoja in izobraževanje, Romi

Povzetek: V članku obravnavamo prispevek romskih pomočnikov k vključevanju romskih otrok v slovenski vzgojnoizobraževalni sistem. Z različnimi pristopi in metodami evalviramo delo romskih pomočnikov v okviru projekta Skupaj do znanja v letih 2014 in 2015. Pri tem se osredotočimo na štiri tematske sklope: obiskovanje pouka, sodelovanje med starši in šolo, opravljanje šolskih obveznosti in znanje slovenskega jezika. Ugotavljamo, da je delo romskih pomočnikov v šolah in vrtcih koristno, potrebno ter dobro sprejeto s strani šol, vrtcev in romske skupnosti ter da prispeva k izboljšanju situacije na vseh obravnavanih področjih. Ključni prednosti večine romskih pomočnikov v primerjavi z učitelji sta znanje romskega jezika in poznavanje romske kulture, kar pripomore k lažjemu komuniciranju z romskimi otroki in njihovimi starši ter pomaga pri vzpostavljanju medsebojnega zaupanja.