Vloga obmejnega prostora pri ohranjanju in razvoju narodnosti - v luči gospodarskih dejavnikov - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 24

Vloga obmejnega prostora pri ohranjanju in razvoju narodnosti – v luči gospodarskih dejavnikov

Avtor: Vuga, Lucijan