Vloga občine pri uresničevanju enakopravnosti narodnosti (narodnih manjšin) - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 24

Vloga občine pri uresničevanju enakopravnosti narodnosti (narodnih manjšin)

Avtor: Jogan, Savin

Ključne besede: narodne manjšine, narodnost, pravno varstvo, občine, Jugoslavija