Vloga manjšin v prostoru Alpe-Jadran : Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe Jadran. Delovna skupnost Alpe Jadran. Trento 2004 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 47

Vloga manjšin v prostoru Alpe-Jadran : Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe Jadran. Delovna skupnost Alpe Jadran. Trento 2004

Avtor: Valentin, Hellwig

Ključne besede: Delovna skupnost Alpe Jadran, projekti, čezmejno sodelovanje, manjšine