Vloga in pomen narodnih manjšin v čezmejnem sodelovanju. Primer manjšin v Sloveniji in Slovencev v sosednjih državah - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 47

Vloga in pomen narodnih manjšin v čezmejnem sodelovanju. Primer manjšin v Sloveniji in Slovencev v sosednjih državah

Avtor: Zupančič, Jernej

Ključne besede: čezmejno sodelovanje, Slovenija, slovenska manjšina, manjšine, politična geografija, population geography, ethnic structure, national minorities, political geography, border regions, Slovenia

Povzetek: Prispevek obravnava funkcije manjšinskega prebivalstva na obmejnih območjih. Od pretežno konfliktnega potenciala v preteklosti so se mnoge manjšinske skupnosti razvile v pobudnike in nosilce različnih oblik čezmejnega sodelovanja. Prispevek na primeru manjšin v Sloveniji in Slovencev v sosednjihdržavah analizira pogoje njihove povezovalne vloge in jih ilustrira znekaj primeri.