Vloga državljanstva v politikah integracije imigrantov v izbranih državah članicah Evropske unije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 59

Vloga državljanstva v politikah integracije imigrantov v izbranih državah članicah Evropske unije

Avtor: Kejžar, Barbara

Ključne besede: Evropska unija, državljanstvo, imigranti, politike državljanstva, integracija

Povzetek: Članek ponuja vpogled v prepletenost dveh pomembnih konceptov današnje moderne družbe: državljanstva in integracije imigrantov. Avtorica v okviru primerjalne analize politik državljanstva v izbranih evropskih državah (vključno s Slovenijo) zasleduje dva cilja: prvič, prepoznati temeljne elemente omenjenih politik in v tem kontekstu ugotoviti, ali sledijo trendom konvergence in liberalizacije politik, ki ju sicer zaznavamo na globalni ravni; drugič, ugotoviti, kakšno vlogo imajo omenjene politike v okviru procesa integracije imigrantov v družbe sprejema. Ali se državljanstvo pojavlja zgolj kot nagrada za uspešno opravljen proces integracije imigranta vdružbo sprejema ali pa nastopa kot dejavnik spodbude že v samem procesu? Avtorica na podlagi opravljene analize prepoznava določene trende liberalizacije in konvergence politik državljanstva v izbranih evropskih državah, a hkrati opozarja na še vedno pomembno raznolikost nacionalnih ureditev. Prav tako ugotavlja, da politike državljanstva v določeni meri sooblikujejo celovite pristope k problematiki integracije imigrantov v družbe sprejema. A zaenkrat ostaja državljanstvo države sprejema zgolj obljubljena nagrada na koncu uspešno opravljenega testa, ki izkazuje zadostno stopnjo integriranosti v družbo sprejema, ne nastopa pa kot dejavnik spodbude za lažjo integracijo v družbo sprejema.