Vključevanje imigrantskih otrok v izobraževalni sistem - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 59

Vključevanje imigrantskih otrok v izobraževalni sistem

Avtor: Bešter, Romana

Ključne besede: Evropska unija, priseljenci, imigrantski otroci, integracija, izobraževalni sistemi, šola

Povzetek: Članek ponuja pregled in primerjavo politik vključevanja imigrantskih otrok v izobraževalne sisteme v izbranih državah članicah EU. Osredotoča se zlasti na naslednja vprašanja: Ali imajo imigrantski otroci enake pravice (in dolžnosti)do izobraževanja kot otroci, ki so državljani države sprejema? Ali v proučevanih državah obstajajo posebni programi za sprejem imigrantskih otrok v šolo oziroma za pomoč pri njihovem vključevanju v redni izobraževalni proces? Ali je imigrantskim otrokom omogočeno učenje njihovega maternega jezika ter spoznavanje zgodovine in kulture njihove izvorne države? Ali države spodbujajo medkulturni pristop k izobraževanju? Primerjalna analiza je pokazala, da večina proučevanih držav omogoča vsem imigrantskim otrokom (ne glede na njihov pravni status) dostop do obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Prav tako imajo vse države predvidene določene ukrepe za pomoč imigrantskim otrokom pri vključevanju v redni izobraževalni proces. Možnost učenja maternega jezika imigrantskih otrok v večini držav formalno obstaja, na izvedbeni ravni pa se večkrat pojavijo težave. Podobne težave se pojavljajo tudi pri prenosu formalno predvidenega medkulturnega pristopa in medkulturnih vsebin v izobraževalni proces.