Varstvo avtohtonih narodnih skupnosti v Ustavi Republike Slovenije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 87

Varstvo avtohtonih narodnih skupnosti v Ustavi Republike Slovenije

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.25-45

Avtor: László Göncz

Ključne besede: avtohtone narodne skupnosti, prekmurski Madžari, Ustava Republike Slovenije, pravno varstvo, Ustavna komisija

Povzetek: Prispevek analizira potek priprave in sprejemanja Ustave Republike Slovenije z vidika varstva pravic avtohtonih narodnih skupnosti v času slovenskega osamosvajanja s poudarkom na madžarski narodni skupnosti. Po sprejetju ustave je bilo stališče krovne organizacije madžarske skupnosti, da so se pristojnosti avtohtonih narodnih skupnosti glede zastopanosti na državni ravni ter na področju gospodarske dejavnosti, kadrovske politike in uporabe lastnih simbolov razširile, financiranje pa je postalo stabilnejše. Obenem pa je ustavnopravni položaj avtohtonih narodnih skupnosti nazadoval, saj niso bile več omenjene kot državotvorni subjekti. Prav tako ni bil sprejet načrtovani ustavni zakon, niti splošni zakon, ki bi strnil najpomembnejše ustavne določbe s tega področja ter vzpodbudil doslednejše uresničevanje sprejetih določb in urejal njihov nadzor.