Ustavnopravne in zakonodajne določbe o preprečevanju diskriminacije v Republiki Sloveniji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 42

Ustavnopravne in zakonodajne določbe o preprečevanju diskriminacije v Republiki Sloveniji

Avtor: Klopčič, Vera

Ključne besede: Slovenija, zakonodaja, manjšine, zaščita manjšin