Uspostabljanje romskih otrok na narodnostno mešanem območju občine Lendava - Prispevek na posvetovanju "Romi na Slovenskem", marca 1991 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Uspostabljanje romskih otrok na narodnostno mešanem območju občine Lendava – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991

Avtor: Feher, Jože

Ključne besede: Cigani, vzgoja, izobraževanje, Lendava