Urejanje pravic in položaja narodnosti in drugih avtohtonih etničnih skupnosti v posebnem ustavnem zakonu ter predstavljanje narodnosti in njihova možnost vpliva na sprejem odločitev - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 24

Urejanje pravic in položaja narodnosti in drugih avtohtonih etničnih skupnosti v posebnem ustavnem zakonu ter predstavljanje narodnosti in njihova možnost vpliva na sprejem odločitev

Avtor: Mitja Žagar