Urejanje položaja narodnosti v statutih občin na narodnostno mešanih območjih v SFRJ - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Urejanje položaja narodnosti v statutih občin na narodnostno mešanih območjih v SFRJ

Avtor: Klopčič, Vera

Povzetek: Članek obravnava pravno urejanje pravic narodnosti na narodnostno mešanih območjih. Obdelanih je 39 statutov z narodnostno mešanih območij v SFRJ Njihovo vsebino je analizirala s stališča, ali so pravice oziroma položaj narod nosti sploh opredeljene, in če so ali so zajete npr. pravica do vzgoje in izobraževanja v materinem jeziku, uporaba jezikov pred državnimi in upravnim organi, pravica do uporabe simbolov, urejanje stikov z matico ter način vključevanja interesov narodnosti v sistem samoupravnega odločanja. V tekstu so navedeni členi posameznih statutov, ki se nanašajo na zgoraj omenjena področja.