Ureditev statusa romov kot narodnosti - osnutek amandmaja k ustavi Republike Slovenije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Ureditev statusa romov kot narodnosti – osnutek amandmaja k ustavi Republike Slovenije

Avtor: Šajnović, Rajko