Udeležba delavcev INV na domačih in tujih mednarodnih znanstvenih sestankih in obiski na INV v letu 1987 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Udeležba delavcev INV na domačih in tujih mednarodnih znanstvenih sestankih in obiski na INV v letu 1987

Avtor: Penko, Natlačen, Metka