Učenje jezika je investicija : primer jezikovne šole na narodno mešanem območju v Prekmurju - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 68

Učenje jezika je investicija : primer jezikovne šole na narodno mešanem območju v Prekmurju

Avtor: Zver, Sofija

Ključne besede: Prekmurje, učenje in poučevanje jezikov, jezikovne šole, zaposlovanje, narodno mešana območja, raba jezika, večjezičnost

Povzetek: V članku je v uvodu opredeljen pomen znanja slovenskega, madžarskega in tujega jezika v povezavi z delovnim mestom na narodno mešanem območju v Prekmurju. V nadaljevanju je analitično predstavljena relevantna literatura, ki obravnava različne raziskovalne pristope pri obravnavanju povezave znanja jezika z delovnim mestom, prikazani pa so tudi izbrani empirični podatki raziskovanj o neformalnem učenju jezika v jezikovnih šolah na narodno mešanem območju v Prekmurju.