Trije vidiki javnega delovanja slovenske skupnosti v Italiji ob osamosvajanju Slovenije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 87

Trije vidiki javnega delovanja slovenske skupnosti v Italiji ob osamosvajanju Slovenije

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.7-23

Avtor: Robert Devetak

Ključne besede: osamosvojitev Slovenije, osamosvojitvena vojna, Slovenci v Italiji, Krizni štab za pomoč Sloveniji, Pomoč Sloveniji ’91

Povzetek: Slovenska skupnost v Italiji je budno spremljala dogajanje v Sloveniji ob razglasitvi samostojnosti junija 1991 in napadu Jugoslovanske ljudske armade, ki ji je sledil. Prispevek se na podlagi časopisnega poročanja osredotoča na predstavitev nekaterih osrednjih javnih dogodkov, dobrodelne pomoči in aktivnosti mladih, ki so bili plod skupnega nastopa in delovanja slovenske skupnosti v Italiji ob dogajanju v Sloveniji. S tovrstnimi dogodki so predstavniki manjšine poskušali vplivati na odločitve italijanskega in evropskega političnega vrha, da bi intervenirala ob vojaški agresiji in podprla slovensko osamosvojitev. Hkrati so v svoje delovanje uspeli vključiti širšo javnost, ki je množično sodelovala na javnih manifestacijah in v dobrodelnih akcijah za pomoč Sloveniji.