Treatment Options for the Post-Socialist Poverty Culture – The Case of a Roma Settlement in Hungary - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 81

Treatment Options for the Post-Socialist Poverty Culture – The Case of a Roma Settlement in Hungary

Avtor: Adam Rozgonyi-Horvath

Ključne besede: kultura revščine, romsko naselje, družbeno zapostavljeni ljudje, skrajna revščina, segregirano območje

Povzetek: Po spremembi režima na Madžarskem iz socialističnega v kapitalističnega se je zaradi prestrukturiranja trga delovne sile potreba po manj kvalificiranih delavcih močno zmanjšala. Tako zdaj odrašča že druga postsocialistična generacija slabše izobraženih Romov s starši, ki si ne morejo najti dela na primarnem trgu delovne sile, in je zato obsojena na družbeno okolje skrajne revščine. Kultura revščine znatno zmanjšuje njihove možnosti za preživetje. Študija, ki temelji na intervjujih s prebivalci romskega naselja in socialnimi delavci v skupnosti, se osredotoča na tri potencialne načine premagovanja kulture revščine v segregiranem okolju mesta v vzhodno oziroma srednjeevropski postsocialistični državi.