The state building process of Post-Soviet Armenia : the role of the diaspora in the democratization of the Republic of Armenia, 1991-2008 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 55

The state building process of Post-Soviet Armenia : the role of the diaspora in the democratization of the Republic of Armenia, 1991-2008

Avtor: Danielyan, Hamazasp

Ključne besede: Armenija, diaspora, izgradnja države