The Slovenian Community in Croatia during the Covid-19 Pandemic - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 85

The Slovenian Community in Croatia during the Covid-19 Pandemic

DOI: 10.36144/RiG85.dec20.119-137

Avtor: Barbara Riman

Ključne besede: Slovenci na Hrvaškem, slovensko-hrvaška meja, mejni režim, covid-19

Povzetek: V prispevku analiziramo vpliv pandemije covida-19 na življenje in delovanje slovenske skupnosti na Hrvaškem. Poseben poudarek posvečamo odnosu Republike Slovenije do pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem ter izzivom, s katerimi so se pripadniki te skupnosti soočali pri vzdrževanju stikov s Slovenijo. Spremljali in analizirali smo tako slovenske in hrvaške zapise v medijih kot tudi dokumente, objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Obenem smo analizirali podatke, pridobljene od intervjuvancev, ki živijo na obmejnem območju oz. so aktivni akterji slovenske skupnosti na Hrvaškem. Izsledki pričevanj izpostavljajo predvsem spremembe v mejnem režimu, zaradi katerih so bili intervjuvanci prizadeti z zasebnega ali poslovnega vidika. Procesi, ki so nastali ali so bili posledica ukrepov zaradi pandemije, so pustili močne sledi v življenju pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem.