The Slovene language in Carinthia - symbolic bilingualism - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 43

The Slovene language in Carinthia – symbolic bilingualism

Avtor: Reiterer, Albert F.

Ključne besede: koroški Slovenci, bilingvizem, popisi prebivalstva, slovenščina, Koroška

Povzetek: Vprašanja o "pogovornem jeziku" so del vsakega avstrijskega popisa prebivalstva po drugi svetovni vojni oziroma vse od štetja 1880 v Cisleithanii. Zadnji popis iz 2001 je pokazal, da 12.600 Avstrijcev na Koroškem "priznava", da govorijo slovensko. Kot je v strokovni javnosti znano,popisni termin "pogovorni jezik" ne označuje jezikovnega znanja oziroma vsakdanje rabe jezika, pač pa pripravljenost etnične (politične) identifikacije s slovensko manjšino (za primerjavo lahko vzamemo mikroštetje, ki ga je avtor izvedel septembra 1999, in je pokazalo, da okrog 60.000 oseb v starosti 15 let ali več govori oziroma razume slovensko). Članek podrobneje obravnava rezultate tega pregleda in osvetljuje kontekste rabe slovenščine na Koroškem. Razpravlja o razliki med obema rezultatoma in se sprašuje, kaj pomeni v popisni poli označiti slovenščino kot svoj jezik. Avtor ugotavlja, daje dvojezičnost v Avstriji, ne le pri Slovencih, temveč tudi pri Hrvatih in Madžarih, vedno bolj simbolična.