The Slovene Community in Italy and the Covid-19 Pandemic - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 85

The Slovene Community in Italy and the Covid-19 Pandemic

DOI: 10.36144/RiG85.dec20.83-100

Avtor: Sara Brezigar

Ključne besede: Slovenci v Italiji, slovenska manjšina, slovenska skupnost, covid-19, meja, integracija, šolanje na daljavo, manjšinsko izobraževanje

Povzetek: Italija je bila prva država Zahodnega sveta, ki se je soočila z izbruhom pandemije bolezni covid-19. Na podlagi preliminarne kvalitativne študije in upoštevajoč razpoložljive primarne in sekundarne podatke in informacije avtorica raziskuje učinke pandemije covida-19 na slovensko skupnost v Italiji. Čeprav je skupnost delila usodo s preostalo populacijo v Italiji v smislu restriktivnih ukrepov in omejitev človekovih pravic, avtorica meni, da so imeli nekateri ukrepi na skupnost različne, ponekod sorazmerno večje in celo škodljive učinke. Razlike v načinu življenja in delovanja, ki so se pojavile kot stranski učinki pandemije, bi lahko pomembno spremenile delovanje skupnosti v prihodnje, procesi integracije v čezmejnem prostoru pa bi se lahko upočasnili ali celo zastali.