The Role of Minority Education in the Expansion of the Functions of Hungarian Landscape Houses - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 86

The Role of Minority Education in the Expansion of the Functions of Hungarian Landscape Houses

DOI: 10.36144/RiG86.jun21.99-120

Avtor: Klaudia Szeidl, Antal Aubert

Ključne besede: kulturni turizem, mreža tradicionalnih madžarskih podeželskih hiš, model uporabe podeželskih hiš, manjšinsko šolstvo, širitev ponudbe

Povzetek: Pomemben element madžarskega kulturnega življenja so tradicionalne podeželske hiše, ki v muzejskem okolju ohranjajo in prikazujejo zgodovinske vrednote lokalne skupnosti in kulturo tamkajšnjih narodnosti. O edinstvenosti madžarske mreže podeželskih hiš priča dejstvo, da so bile slednje leta 2002 uvrščene na poskusni seznam Unescove svetovne dediščine. Vendar pa se njihov namen sčasoma spreminja in tako njihova muzejska funkcija ni več v ospredju. Prispevek temelji na raziskavi o učinkovitosti sodelovanja med podeželskimi hišami in manjšinskimi izobraževalnimi ustanovami. V okviru tega sodelovanja sta bila opredeljena trenutno stanje podeželskih hiš in njihova programska ponudba. Z namenom pridobitve povratnih informacij glede možne uporabe podeželskih hiš smo preučili mnenja in izkušnje v manjšinsko šolstvo vključenih učencev.