The rhetoric of Australian reconciliation - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

The rhetoric of Australian reconciliation

Avtor: Lavskis, Peter

Ključne besede: Avstralija, Aborigini, staroselci, referendumi, sporazumi

Povzetek: Članek dokazuje, da je nepremišljena in neizvedljiva obljuba avstralskega premiera, da bo v naslednjih dveh letih sklenil sporazum med vlado in Aborigini, imela za posledico desetleten proces, poln razpravljanja, ki je nadomestil obljubljeni sporazum s procesom sprave. Sklep je, da ta zgrešeni postopek ni prav nič prispeval k dosegu postavljenega cilja, tako da je bila končno celo zamisel sama na novo opredeljena kot Ćpraktična spravaĆ, kateri naj bi bilo pripisano vsakršno izboljšanje v življenju Aboriginov. Glavnina tega članka se ukvarja s poskusi staroselskih organov in vladnega sveta, da bi potegnili vsaj nekaj prednosti iz procesa, ki je bil uzakonjen in finančno podprt, a je bil njegov bistveni pomen nejasen, razen glede tega, da bo videti, da je njegov rezultat izboljšal položaj Aboriginov. Zgodba tega s pravnega procesa je presenetljivo podobna neki drugi desetletni kampanji za izboljšanje prihodnosti avstralskih Aboriginov: sprememba avstralske ustave je ukinila prepoved izdajanja zakonov o Aboriginih. Desetletna javna kampanja je dala vladi nova pooblastila, ki jih niso uporabili več kot dvajset let in so jih potem uporabili v nasprotju z interesi staroselcev.