The "new stage" of Roma policy - a general survey of activities at international level concerning Roma issues - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

The “new stage” of Roma policy – a general survey of activities at international level concerning Roma issues

Avtor: Polzer-Srienz, Mirjam

Ključne besede: Romi, zakonodaja, mednarodna zaščita manjšin, človekove pravice in svoboščine

Povzetek: Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda. Čeprav je v zadnjih letih zanimanje politikov in znanstvenikov za Romsko vprašanje naraslo, se očividno ni izbolšal pravni, politični in socialni položaj Romov. Ker so problemi Romov kompleksni je njihova obravnava potrebna iz različnih perspektiv. Zato so ukrepi, ki upoštevajo interdisciplinarnost še najbolj učinkoviti. Na državni in tudi mednarodni ravni so uspešni predvsem ukrepi, ki upoštevanjo tako socio-ekonomske, varnostnopolitične kot tudi politične in pravne aspekte. Torej se zaščita Romov ne more nanašati samo na izboljšanje socialnega položaja. Samo celovita zasnova, ki obsega socialni razvoj in jamči človekove pravice ter posebne manjšinske pravice in tudi učinkovito nasprotuje diskriminaciji in rasizmu, je lahko uspešen. Za to pa je potrebno ne samo sodelovanje Romov, ampak tudi večinskega naroda.