The Italian National Community in Slovenia during the Covid-19 Epidemic - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 85

The Italian National Community in Slovenia during the Covid-19 Epidemic

DOI: 10.36144/RiG85.dec20.101-117

Avtor: Lara Sorgo, Sonja Novak Lukanovič

Ključne besede: italijanska narodna skupnost, covid-19, Skupnosti Italijanov, šole z italijanskim učnim jezikom, državne meje

Povzetek: V prispevku so predstavljena stališča in mnenja pripadnikov italijanske narodne skupnosti glede organiziranosti narodnostnih ustanov in šol ter vprašanja državnih mej z Italijo in Hrvaško v času epidemije covida-19 v Sloveniji. Glavni namen študije, ki je potekala v obliki telefonskega intervjuja, je bil prikazati razmere, s katerimi se je spopadala italijanska narodna skupnost v tem obdobju. Glede na negotovost, ki jo čaka v prihodnosti, bo italijanska narodna skupnost morala poiskati nove načine, da se približa svojim pripadnikom in članom.