The Intersection of Critical Emancipatory Peacebuilding and Social Enterprise: A Dialogical Approach to Social Entrepreneurship - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 81

The Intersection of Critical Emancipatory Peacebuilding and Social Enterprise: A Dialogical Approach to Social Entrepreneurship

Avtor: Ireoluwatomi Oloke, Preston Lindsay, Sean Byrne

Povzetek: Avtentično vključevanje pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti v pozitivne projekte utrjevanja miru tem skupnostim omogoča razvoj ekonomskih, političnih in socialnih kapacitet, ki so bistvenega pomena za njihovo doseganje avtonomije na subnacionalni ravni. Članek predstavlja pristop h krepitvi miru, temelječ na dialoški teoriji akcije, ki tudi najnižjim lokalnim akterjem zagotavlja avtentično zastopanost v mirovnih projektih. Razvijamo dialoški pristop h socialnemu podjetništvu, ki omogoča avtentično vključevanje lokalnih akterjev skupaj z zunanjimi akterji in implementacijo projekta socialnega podjetništva, ki omogoča kooperatvno delovanje. Evalvacija in posvetovanje z lokalnimi sodelavci omogočata implementacijo socialnega podjetništva, primernega za določeno skupnost.