The Hungarian National Community in Slovenia and the Covid-19 Epidemic - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 85

The Hungarian National Community in Slovenia and the Covid-19 Epidemic

DOI: 10.36144/RiG85.dec20.181-202

Avtor: Attila Kovács, László Göncz

Ključne besede: covid-19 in narodne manjšine, madžarska narodna skupnost v Sloveniji, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Zavod za kulturo madžarske narodnosti, Népújság, Pomurski madžarski radio, TV studio Lendava, dvojezične šole v Prekmurju

Povzetek: V študiji je s pomočjo intervjujev ter časopisnih in internetnih virov predstavljen vpliv bolezni covid-19 in z njo povezanih ukrepov na življenje madžarske narodne skupnosti v Sloveniji v času prvega vala epidemije, to je od 12. marca do 31. maja 2020. Pripadniki madžarske narodne skupnosti in njihove ustanove ter vsi prebivalci obmejnega območja so bili neposredno prizadeti predvsem zaradi zaprtja meja, saj se je po demokratičnih procesih po devetdesetih letih prejšnjega stoletja, posebej pa po priključitvi tega območja k Evropski uniji, bivanje v tako imenovanem obmejnem pasu kvantitativno in kvalitativno bistveno spremenilo. Prebivalci obmejnega območja na obeh straneh meje so v zadnjem desetletju integrirani v gospodarsko, prometno, prosvetno, kulturno in športno življenje tudi sosednje, tako imenovane matične države.