The German and Hungarian identity management and nation building : examples from the Western Balkans - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 55

The German and Hungarian identity management and nation building : examples from the Western Balkans

Avtor: Hermanik, Klaus-Jürgen

Ključne besede: Balkan, etnična vprašanja, Jugovzhodna Evropa, nemška manjšina, madžarska manjšina, kultura spominjanja, oblikovanje identitete

Povzetek: Oblikovanje nemške in madžarske identitete v izgradnji nacije: primeri z zahodnega Balkana. Članek obravnava oblikovanje identitete pri Nemcih in Madžarih v Slavoniji (Hrvaška) in Vojvodini (Srbija), pri čemer navaja sedanjeprimere oblikovanja identitete v državah obeh etničnih skupin. Navaja tudi primere kulture spominjanja (spomeniki, spominski parki, proslave, itd.) in njene specifične vloge v hrvaškem in srbskem državotvornem procesu po letu 1989/90. Te teme se navezujejo tudi na manjšinska vprašanja. Članek nadalje obravnava tudi oblikovanje nemške identitete v Nemčiji, Avstriji in Švici, kakor tudi madžarske na Madžarskem. Avtor se na koncu sprašuje, v kolikšni meri omenjene dejavnosti prispevajo k bolj pozitivnemu odnosu med večino (Hrvati in Srbi) in manjšino (Nemci in Madžari).