The EU's financial support for regional or minority languages : a historical assessment - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 77

The EU’s financial support for regional or minority languages : a historical assessment

Avtor: Gazzola, Michele and Grin, François and Häggman, Johan and Moring, Tom

Ključne besede: Evropska unija, manjšinski jeziki, evaluacija jezikovne politike, stroški

Povzetek: EU se ponaša s pozitivno politiko do regionalnih in manjšinskih jezikov, kar določa tudi 22. člen Evropske listine o temeljnih pravicah. Že v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja je tedanja Evropska gospodarska skupnost pokazala določeno občutljivost za to področje, ki pa je sčasoma še posebej po letu 2000, precej upadla. Članek prinaša podrobno finančno oceno podpore EU regionalnim in manjšinskim jezikom v obdobju med letoma 1994 in 2006 ter prikaz trenda te podpore po letu 2006. Zneski podpore so bili celo v relativno ugodnih 90. letih nizki, specifični programi in akcije (v nasprotju z uradno podporo) veliko bolj uspešni v zagotavljanju sredstev. Članek zaključujemo z obravnavo trendov po letu 2006, ki kažejo, da je EU manjšinskim in regionalnim jezikom namenjala le skromna sredstva.