The end of european "Zero" immigration policy model: proactive economic migration policy and actors' interests - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 42

The end of european “Zero” immigration policy model: proactive economic migration policy and actors’ interests

Avtor: Medved, Felicita

Ključne besede: Evropa, Evropska unija, migracije, imigranti