The Development of Health Literacy Factors and Their Impact on National Minorities in the Slovenian-Italian Border Region - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 82

The Development of Health Literacy Factors and Their Impact on National Minorities in the Slovenian-Italian Border Region

Avtor: Nina Krmac, Anastazija Fon, Jurka Lepičnik Vodopivec

Ključne besede: zdravstvena pismenost, slovenska narodna manjšina, italijanska narodna manjšina, funkcionalna pismenost

Povzetek: Prispevek predstavlja rezultate raziskave, ki je preučevala razvitost dejavnikov zdravstvene pismenosti pri pripadnikih slovenske in italijanske narodne manjšine v obmejnem slovenskoitalijanskem prostoru. Raziskava je zajela 186 oseb, ki od rojstva živijo na tradicionalnem območju svoje manjšine, in se niso selili preko državne meje. Kvantitativna analiza je pokazala, da imata obe narodni manjšini višjo stopnjo zdravstvene pismenosti od preostalega prebivalstva. Starost pomembno vpliva na razumevanje zdravstvene doku-mentacije in informacij, izobrazba pa na razumevanje navodil za jemanje zdravil in ohran-janje zdravja. Dobljeni prediktor Preprečevanje in prepoznavanje znakov bolezni kaže, da bi morali pripadnike obeh manjšin bolje izobraziti na področju zdravega življenjskega sloga.