The constitutional framework for regulation of the position of the Roma community in the Republic of Slovenia - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

The constitutional framework for regulation of the position of the Roma community in the Republic of Slovenia

Avtor: Zagorc, Saša

Ključne besede: teksti, Romi, zakonodaja, zakoni, kolektivne pravice, Slovenija, pozitivna diskriminacija, dokumenti

Povzetek: Avtor najprej izpostavi dvom, da je potrebno urejati zadeve v zvezi s položajem romske skupnosti v najvišjem pravnem aktu države, kot je to urejeno z Ustavo Republike Slovenije. Uvedba katerihkoli kolektivnih pravic v pravni akt ustavne narave se bo prej ali slej izkazala kot neprimerna na dolgi rok. V drugem delu članka se avtor ukvarja z normativno analizo položaja Romov v Repubiki Sloveniji, v okviru katere je predstavljen okvir manjšinskega varstvana ustavni ravni in so prikazani različni ustavno varovani položaji narodnih in etničnih skupnosti v Sloveniji. Takšno razlikovanje izpostavlja dilemo, ali so tudi pripadniki romske skupnosti upravičeni do svojega predstavnika v Državnem zboru. S pomočjo razlagalnih metod avtor sklene, da pravni red kaj takšnega trenutno ne omogoča.