The Concept of Peace Region as Alternative to (Traditional) Political Autonomy: Experiences from the Project Building the Peace Region Alps-Adriatic - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 81

The Concept of Peace Region as Alternative to (Traditional) Political Autonomy: Experiences from the Project Building the Peace Region Alps-Adriatic

Avtor: Jan Brousek

Ključne besede: avtonomija, dialog, vključevanje, integracija, manjšine, mirovna regija, Alpe-Jadran

Povzetek: Izhodišče so izkušnje dialoškega projektao razvoju mirovne regije Alpe-Jadran. Odkriva in poskuša presegati globoko zakoreninjene razlike, delitve, različne interpretacije in konflikte med večinskimi in manjšinskimi populacijami v tej regiji. Takšen koncept mirovne regije predstavlja strategijo za vključevanje in integracijo narodnih manjšin ter strategijo proti secesionističnim tendencam. Pri tem presega tradicionalne oblike pravno utemeljene avtonomije z vzpostavitvijo družbenega okvira, ki predstavlja možno alternativo tradicionalnim oblikam avtonomije. V tem okviru mirovna regija omogoča sobivanje avtonomnih in/ali alternativnih (zgodovinskih) naracij, ki so drugačne od prevladujočih naracij, utemeljenih na narodu oz. naciji. Na ta način koncept mirovne regije predstavlja tudi temelj za uresničevanje in razvoj prihodnjega ekonomskega in političnega čezmejnega sodelovanja.