The Coded Literary Discourse of the Senjam Song Festival of Benečija - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 88

The Coded Literary Discourse of the Senjam Song Festival of Benečija

10.36144/RiG88.jun22.49-66

Avtor: Ana Toroš

Ključne besede: Benečija, migracije, poezija, manjšina, travma

Povzetek: V pričujočem prispevku smo obravnavali pesniško ustvarjanje v Beneški Sloveniji, ki je nastajalo v okviru Senjama Beneške pesmi. V prispevku smo se, upoštevajoč zgodovinski in migracijski kontekst, osredotočili na literarne vidike festivala, predvsem na tematsko analizo in tehniko pisanja pesmi, pri čemer smo se naslonili na nekatera teoretska izhodišča s področja literarne imagologije ter psihoanalize. Analizirane pesmi, nastale v obdobju 1971–2012, so bile objavljene v treh zbornikih, pri katerih je sodelovalo več kot 150 avtorjev. Prevladujoče teme pesmi so asimilacijska problematika, izseljevanje ter umiranje vasi v Benečiji. Pesmi se po temeljnem občutenju delijo na vedre, šaljive pesmi, ki želijo bodriti in vnašati vedrino in upanje med Benečane, in na pesmi, prežete z globoko bolečino in zaskrbljenostjo nad razmerami v Benečiji. Slednje uporabljajo posebno tehniko pisanja, ki zgolj nakazuje asimilacijske pritiske in jih ponazarja preko podob in metafor.