The Basic Principles of the European Rights of Ethnic Groups and the European Nationalities Congress in Geneva 1985 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

The Basic Principles of the European Rights of Ethnic Groups and the European Nationalities Congress in Geneva 1985

Avtor: Tichy, Heinz

Ključne besede: Avstrija, etnične skupine, Ženevska konvencija 1985, terminologija

Povzetek: Avtor se v treh razdelkih članka zaporedoma ukvarja z izvorom, opisom in kritično analizo teksta Osnovnih principov pravic evropskih etničnih skupin. Ob daljši argumejitaciji pisec zaključuje, da besedilo konvencije pomeni kvečjemu osnovo za nadaljnja tako vsebinska, načelna kot tudi terminološka preciziranja, kajti besedilo po njegovem ne nakazuje rešitev za nekatera praktična vprašanja (zastopanost manjšine v javnih in vladnih telesih), kakor tudi ne rešuje problema pripadnosti manjšini z vidika posameznika, pa tudi ne z vidika tzv. etnične skupine, ki kot taka po avtorjevem mnenju v obravnavanem dokumentu ni zadovoljivo definirana.