The Backpack of a Carinthian Slovene – Transmission of Transgenerational Trauma in Slovenes in Carinthia/Koroška - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 89

The Backpack of a Carinthian Slovene – Transmission of Transgenerational Trauma in Slovenes in Carinthia/Koroška

10.36144/RiG89.dec22.159-177

Avtor: Luisa Wirth

Ključne besede: travma, medgeneracijski prenos travme, koroški Slovenci, kvalitativna metodologija, psihoanalitična interpretacija besedila, fotoelicitacija

Povzetek: Slovenci na Koroškem so bili v času nacionalsocializma izpostavljeni preganjanju. Na podlagi kvalitativnih, problemsko usmerjenih intervjujev s koroškimi Slovenci druge generacije, analiziranih s pomočjo psihoanalitične interpretacije besedila, članek proučuje medgeneracijski prenos travme pri koroških Slovencih. Čeprav vzorec ne izkazuje znakov travmatske motnje, je pri številnih anketirancih zaznati duševno breme, povezano z družinsko preteklostjo. Očitno je torej, da so izkušnje prve generacije močno zaznamovale drugo generacijo. Študija ponuja podlago za psihoterapevtsko obravnavo potomcev preživelih holokavsta in opozarja na družbeno odgovornost priznavanja travme zatiranja in pregona.