Tekst tistega dela osnutka Deklaracije, o katerem je bilo doseženo predhodno soglasje v delovni skupini - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Tekst tistega dela osnutka Deklaracije, o katerem je bilo doseženo predhodno soglasje v delovni skupini

Avtor: